زندگی نامه

رولا (بی بی گل) غنی

خانم اول جمهوری اسلامی افغانستان

جلالتمآب خانم اول جمهوری اسلامی افغانستان رولا غنی که متولد کشور لبنان میباشند، تحصیلات عالی خویش را در سال ۱۹۶۹ در پوهنتون I’Institut d’Etudes Politiques پاریس فرانسه بعداً در سال ۱۹۷۴ ماستری اول را در رشته مطالعات سیاسی از پوهنتون امریکایی بیروت و ماستری دوم خویش را در ۱۹۸۳ در رشته ژورنالیزم از پوهنتون کولمبیا در نیویارک بدست آورد اند. 
جلالتمآب رولا غنی در مارچ ۱۹۷۵ با جلالتمآب محمد اشرف غنی ازدواج نمودند که ثمره ازدواج ایشان یک دختر بنام مریم و یک پسر بنام طارق میباشند. 

قبل از برگشت شان به کابل در سال ۲۰۰۲، رولا غنی در پهلوی ایفای بعضی وظایف اتفاقی، وقت خویش را برای رفاه خانواده خود وقف نمودند و همچنان به عنوان داوطلب در شبکه خانوادگی بانک جهانی یک اداره که نیازمندی های فامیل های کارمندان بانک جهانی میباشد، ایفای وظیفه نموده اند.

زمانیکه به افغانستان برگشت نمودند، علاقمند به درک چالش های اجتماعی در کابل گردیدند وتوجه شان را بالای آشیانه که یک موسسه غیر انتفاعی خیریه برای اطفال بی بضاعت جاده های کابل میباشد، معطوف نمودند. 
بعد از اینکه همسر شان در سپتامبر ۲۰۱۴ به حیث رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب گردیدند، ایشان مسؤلیت خانم اول را به عهده گرفتند. همراه با تیم محدود از همکاران تصمیم گرفتند که برای ترویج محیط مثبت، کار خواهند نمود که در آن هر شهروند افغانستان بتواند با توانایی خویش در توسعه کشور سهم فعال داشته باشد.


رولا (بی بی گل) غنی

خانم اول جمهوری اسلامی افغانستان