اسلامي تمدن

د څو لسیزو جګړو له امله مونږ د خپل هیواد ډیری ارزښتناکه سرچینې چې په کتابتونونو او آریشیفونو کښې شتون درلود، له لاسه ورکړي دي. اوس هغه وخت دی چې د هغو علمي لیکنو په وسیله چې د اسلامي تمدن په هکله د تاریخ په مختلفو پړاونو کښې لیکل شوي دي، بیرته را ژوندئ کړو. هیله ده خپلې مقالې زمونږ سره شریکې کړی. info@old.firstlady.gov.af